Ga naar inhoud
Home Blog Belasting op erfpachtgrond naar 21 procent

Belasting op erfpachtgrond naar 21 procent

De Belastingdienst gaat de waarde van erfpachtrechten per 1 januari 2015 anders vaststellen. Dit heeft tot gevolg dat bij nieuwbouw op erfpachtgrond in plaats van 6 procent overdrachtsbelasting voortaan 21 procent BTW moet worden betaald. Volgens de vereniging van projectontwikkelaars Neprom wordt nieuwbouw op erfpachtgrond daardoor fors duurder.

Staatssecretaris Wiebes heeft gemeenten vertrouwelijk laten weten dat hij met ingang van 1 januari 2015 hiertoe het uitvoeringsbesluit voor omzetbelasting gaat wijzigen. Onder meer woningbouwprojecten op erfpacht worden daardoor aanzienlijk duurder, terwijl dit soort projecten juist de afgelopen jaren ervoor hebben gezorgd dat er toch nog kon worden gebouwd.

Neprom-voorzitter Wienke Bodewes hekelt het feit dat Wiebes wel gemeenten heeft ingelicht over dit voornemen en niet de commerciële marktpartijen: ‘Gemeenten opereren als een marktpartij op de grondmarkt. Door deze informatievoorsprong hebben zij wel maatregelen kunnen treffen, maar private investeerders niet. Doordat het Rijk de spelregels wijzigt worden de grondcontracten die de afgelopen jaren tussen gemeenten en investeerders binnen het erfpachtstelsel zijn afgesloten, opeens fors minder waard. Marktpartijen lijden daardoor grote schade.’

Bodewes verzoekt de staatssecretaris met klem om de wijziging geen doorgang te laten vinden. Volgens de Neprom zijn ook consumenten de dupe van de wijziging. Niet alleen zal de woning met erfpacht door de wijziging duurder worden, ook een hypotheek verkrijgen wordt lastiger. Bij erfpacht hoeft de consument de grond niet te financieren, terwijl de jaarlijkse canonbetaling wel aftrekbaar is. Daardoor kan de consument voor de nieuwbouwwoning gemakkelijker een hypotheek verkrijgen. Na de wijziging zal dat in veel gevallen niet meer mogelijk zijn.

BRON: Vastgoedmarkt.nl