Ga naar inhoud
Home Blog CBS: Meer vergunningen voor nieuwbouwwoningen

CBS: Meer vergunningen voor nieuwbouwwoningen

In 2014 is het aantal nieuw te bouwen woningen waarvoor een vergunning is afgegeven toegenomen tot ruim 39 duizend. Dit is 50 procent meer dan in 2013 en ook een lichte stijging ten opzichte van 2012. Het zijn met name de bouwers voor markt die opdrachten hebben voor nieuwbouw, afgaande op het aantal vergunde woningen hebben woningcorporaties nauwelijks nieuwbouw in de portefeuille . Dit maakt het CBS bekend.

De toename van het aantal verleende bouwvergunningen is grotendeels te danken aan de marktsector. Bouwers voor de markt zoals projectontwikkelaars hebben vergunningen voor ruim 27 duizend nieuwbouwwoningen, een groei van bijna 12 duizend woningen vergeleken met 2013.

Corporaties en overheden
De groei van het aantal nieuw te bouwen woningen in opdracht van overheden en corporaties blijft met 1,9 procent duidelijk achter bij andere opdrachtgevers. Na zes jaren van krimp is het aantal nieuw te bouwen woningen in 2014 wel licht gestegen tot bijna 7,1 duizend, de waarde van de verleende vergunningen aan corporaties is daarentegen licht gezakt. Andere particuliere opdrachtgevers die voor eigen gebruik bouwen ontvingen voor ruim duizend extra woningen een vergunning (28 procent).

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is nog lang niet terug op het niveau van 2006. De terugval sinds 2006 was vooral zichtbaar bij de marktsector. Inmiddels bouwen de bouwers voor de markt weer meer woningen dan in 2012, en zijn het woningcorporaties die achterblijven.
GROEI VERGUNNINGEN VOOR KOOPWONINGEN
In 2014 is voor bijna 26 duizend koopwoningen een bouwvergunning verleend, een groei van ruim 66 procent ten opzichte van 2013. Met name bouwers voor de markt richten zich op het koopsegment en het duurdere huursegment. Mede door de geringe bouwactiviteiten van de woningcorporaties bleef de groei van het aantal vergunde huurwoningen met 28 procent tot bijna 14 duizend nieuw te bouwen woningen enigszins achter.

Groei herstel en verbouw minder sterk
In 2014 ging het beter met de bouwsector. De bouwomzet nam licht toe en bouwondernemers zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Het herstel van de woningbouw speelde daarbij een belangrijke rol. Zowel nieuwe opdrachten van architecten, verleende bouwvergunningen als investeringen in woningen zijn toegenomen.
Naast de forse groei van de vergunningverlening voor nieuwbouw is in 2014 ook het aantal vergunningen voor herstel en verbouw van bestaande woningen gestegen, met 5,5 procent. In totaal zijn bijna 4,6 duizend vergunningen verleend voor een verbouwing met een bouwsom van meer dan 50 duizend euro. De daarbij horende bouwkosten zijn met een kwart toegenomen.

Vergunningen
Nieuwbouw is nog altijd het grootste segment van de woningbouw, met aandelen van 58 procent van het aantal verleende bouwvergunningen en 82 procent van de vergunde bouwsom. De sector herstel en verbouw heeft aandelen van 42 procent (vergunningen) en 18 procent (bouwsom).

BRON: vatgoedjournaal.nl