Ga naar inhoud
Home Blog De NVM Vragenlijst: waarom?

De NVM Vragenlijst: waarom?

Bij het in verkoop zetten van uw woning in samenwerking met een NVM makelaar, komen een heleboel zaken kijken waarvan het kan zijn dat u er niet eerder mee in aanraking bent geweest. Een goede voorbereiding is het halve werk. Een van de zaken die u dient aan te leveren bij in verkoop name is de NVM Vragenlijst. Waarom is dat?

Als verkoper bent u verplicht uitvoerig informatie te verstrekken over uw woning. Daarom heeft de NVM een uitgebreide vragenlijst samengesteld, die verkopers bij NVM makelaars zelf dienen in te vullen, ook als die informatie minder gunstig lijkt voor de verkoop.

De NVM Vragenlijst is een formulier waarop alle informatie over een te verkopen woning staat beschreven en waarmee de verkopers aan hun mededelingsplicht voldoen. Deze mededelingsplicht houdt in dat u als verkoper op het moment van het sluiten van de overeenkomst aan de koper meedeelt wat hem of haar bekend is over de woning.

De vragenlijst bevat vragen over de toestand en het onderhoud van de woning. Zo worden zaken besproken als installaties en riolering. Daarnaast wordt in deze vragenlijst het voorschot op energienota’s aangegeven. Wanneer er bepaalde contracten en garanties (door)lopen, dienen deze ook te worden vermeld. Tevens wordt u gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden inzake de bodem en mogelijke verontreiniging.

Voorkomen is beter dan genezen

De lijst dient uiteraard (voor zover bekend) naar waarheid dient ingevuld te worden. Het ingevulde formulier zal bij een onderhandeling, of op een ander gewenst moment aan de koper of aankopend makelaar worden toegezonden.

Als gebreken en dergelijke op tijd gemeld worden, kan uw NVM makelaar ervoor zorgen dat daarover goede afspraken met de koper gemaakt worden. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat bepaalde gebreken geheel voor rekening en risico van koper komen. Als het gebrek niet ter sprake komt, loopt u het risico dat de koper u daar achteraf alsnog aansprakelijk voor stelt.

Veel van de informatie die wordt gevraagd zult u niet uit uw hoofd weten. Bij het invullen van deze lijst is het daarom raadzaam om de OZB-aanslag en eventueel een bouwkundig onderzoeksrapport bij de hand te houden. Uw makelaar zal ongetwijfeld het antwoord weten op vragen waar u niet direct een antwoord op weet, of in ieder geval vertellen hoe u achter het antwoord kunt komen.

 BRON: Makelaarsland