Ga naar inhoud
Home Blog MJOP: wat staat er in het meerjaren onderhoudsplan?
mjop-meerjaren-onderhoudsplan

MJOP: wat staat er in het meerjaren onderhoudsplan?

Groot onderhoud aan bijvoorbeeld wooncomplexen of appartementengebouwen wordt geregeld door de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE is verplicht om hiervoor een reservefonds aan te leggen. Bewoners betalen een vast bedrag per maand aan dit fonds en daarvan worden de kosten van groot onderhoud betaald. Maar hoe weet een VvE met welke bedragen ze rekening moeten houden? Daarvoor biedt een meerjaren onderhoudsplan, oftewel een MJOP, uitkomst.

Wat is een MJOP?

Met een MJOP brengt u duidelijk in kaart binnen welke termijn groot onderhoud wordt verwacht aan bepaalde bouwdelen en wat de bijbehorende kosten zijn. Voor de VvE gaat het dan om gemeenschappelijke bouwdelen, zoals het dak, de gevel, kozijnen en de entree. Op basis van het rapport is het dus mogelijk om kosten over meerdere jaren te verspreiden. Er kan bijvoorbeeld preventief onderhoud gepleegd worden in een jaar dat er minder kosten zijn om zo andere jaren te verlichten. Bovendien biedt het handvatten voor het bepalen van de maandelijkse kosten voor bewoners én is er altijd een buffer voor onverwachte gebeurtenissen, zoals herstelwerkzaamheden na een flinke hagelbui.

appartementen

Wat wordt in een MJOP benoemd?

In een MJOP worden de volgende onderdelen beschreven:

  1. Bouwdeel: in het MJOP worden de bouwdelen van het MJOP gespecificeerd weergegeven. Denk aan het dak, de gevel, buitendeuren, kozijnen en gezamenlijke installaties.
  2. Achterstallig onderhoud: aan de hand van een nulmeting wordt voor elk bouwdeel bepaald of er nu noodzakelijk onderhoud is wat hersteld of vervangen moet worden.
  3. Periodiek onderhoud: wat is er nodig om het pand de komende jaren in goede conditie te houden? Dat wordt beschreven bij periodiek onderhoud.
  4. Tijdsspanne: wanneer is een bouwdeel aan vervanging toe. Het MJOP kijkt wat de gemiddelde levensduur is en maakt op basis daarvan een berekening van hoe lang een bouwdeel nog mee kan.
  5. Kosten: uiteindelijk wordt ook aangegeven wat de kosten gaan zijn voor herstel of vervanging tijdens het groot onderhoud.

Hoe wordt een MJOP opgesteld?

Het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan gebeurt op basis van een bouwkundige inspectie, waarbij wordt vastgesteld wat de onderhoudskosten voor de komende jaren gaan zijn. Daarnaast is het aan te raden om een conditiemeting uit te laten voeren. De inspectie kijkt namelijk naar gemiddelde levensduren en biedt geen inzicht in wat de staat van het pand op dit moment is. Om achterstallig onderhoud te kunnen achterhalen moet je dus een nulmeting of conditiemeting laten uitvoeren.

meting

Op basis van de bevindingen, bouwtekeningen en foto’s van het pand wordt een rapport opgesteld. In overleg kan het MJOP voor 10, 15 of 30 jaar opgesteld worden. Het is wel aan te raden om elke drie jaar het MJOP te actualiseren omdat er over een dergelijke periode behoorlijk wat kan veranderen. Bijvoorbeeld de onderhoudsstaat van de verschillende bouwdelen, maar ook belastingpercentages en de prijzen van de grondstoffen die nodig zijn om herstel- of vervangwerkzaamheden uit te voeren.

Waar moet u op letten?

We geven u nog drie tips mee waar u op kunt letten wanneer u een MJOP gaat opstellen:

  • Het opstellen van een MJOP is specialistisch werk. Laat dit uitvoeren door een externe partij die over de juiste ervaringen beschikt.
  • Zorg dat er daadwerkelijk een inspectie op locatie Dan weet u zeker dat de juiste gegevens worden vastgelegd.
  • Controleer of alle bouwdelen zijn opgenomen in het MJOP. Wanneer u bijvoorbeeld een MJOP voor 10 jaar laat opstellen, dan is het wel belangrijk dat ook grote onderhoudsinvesteringen die net buiten deze periode vallen, worden meegenomen in het rapport. Gebeurt dat niet, dan klopt uiteindelijk de reservering ook niet.

Wil je meer weten over MJOP? Laat dan hieronder een reactie achter!