Ga naar inhoud
Home Blog Verborgen funderingsproblemen: bouwkundige keuring fundering vaak nodig
Verborgen funderingsproblemen: bouwkundige keuring fundering vaak nodig

Verborgen funderingsproblemen: bouwkundige keuring fundering vaak nodig

Bij naar schatting een miljoen woningen in Nederland spelen funderingsproblemen. Het gaat vooral om woningen van voor 1970. Een deel heeft nu al problemen en een ander deel krijgt er op korte termijn mee te maken. In verkoopteksten van woningen vermelden verkopers de funderingsproblemen echter vaak niet. Hoe voorkom je dat je een woning koopt en later met problemen aan de fundering wordt geconfronteerd?

Verkoopteksten vaak zonder informatie over funderingsproblemen

Bij een overgrote meerderheid van de panden die te koop staan, staat weinig of niets vermeld over de fundering. En dat terwijl funderingsproblemen een aanzienlijke prijsdaling kunnen veroorzaken.

Een team van vastgoedadviseur Brainbay en ABN AMRO-bank zocht het uit. Uit het onderzoek bleek dat een koophuis met gemelde funderingsproblemen gemiddeld 12 procent minder oplevert. Het vermelden van een herstelde fundering levert juist iets meer op: 2 procent. Toch is bij veruit de meeste panden weinig bekend over de kwaliteit van de fundering. Slechts bij ongeveer 1 op de 40 woningen is hierover informatie beschikbaar. En dat terwijl naar schatting 1 op de 4 woningen van voor 1970 te maken krijgt met funderingsproblemen.

Prijseffect van funderingsproblemen per woningtype

We zien een aanzienlijks prijsverschil tussen verschillende woningen. Dit prijsverschil geldt voor alle woningtypes. Het prijsverschil is wel wat kleiner bij appartementen. Hier gaat het om een 10 procent lagere gemiddelde prijs. Daarnaast is de gemiddelde waarde van appartementen ook lager dan die van andere woningtypes, met name vrijstaande woningen. Dat betekent in de praktijk dat het bij appartementen om minder grote bedragen gaat dan bij andere woningtypes.

Funderingsproblemen in Nederland

Het aantal woningen met gemelde funderingsproblemen verschilt behoorlijk per regio. Ze komen bijvoorbeeld veel voor in steden met een historische binnenstad in het westen van het land: Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Delft, Leiden, Haarlem en Zaandam zijn enkele van de bekendste voorbeelden.

Kijken we naar het aantal meldingen van problemen met funderingen, dan zien we dat Zaanstad voorop loopt. In deze stad staat in 34,7 procent van de aanbiedingsteksten van woningen iets over de fundering vermeld, het landelijk gemiddeld is 2,2 procent. Dat komt vooral omdat de gemeente Zaanstad veel werk maakt van het registreren van meldingen van probleemfunderingen.

Funderingsproblemen groter door klimaatverandering

Het onderzoek meldt ook dat klimaatverandering een extra risicofactor blijkt voor funderingsproblemen. De langdurige droge periodes in Nederland de laatste jaren, zorgen bijvoorbeeld voor bodemdaling. Dit zorgt met name bij huizen op klei- en veengrond voor verzakking en scheuren in muren. Ook is het zo dat funderingen die normaal onder water staan, droogvallen en daardoor last krijgen van schimmel die de palen aantast.

Verborgen gebreken huis: het belang van een aankoopkeuring

Zoals gezegd is bij slechts 1 op de 40 woningen informatie over de staat van de fundering beschikbaar. Van het overgrote deel van de woningen is dus de kwaliteit van de fundering op het moment van aankoop niet bekend. Voor een koper zelf is het niet of nauwelijks mogelijk een inschatting te maken van de staat van de fundering.

Wat kun je nu als koper het beste doen om te voorkomen dat je later met funderingsproblemen of andere verborgen gebreken in huis wordt geconfronteerd? Laat voordat je tot koop overgaat, altijd een aankoopkeuring uitvoeren.

Wat houdt een aankoopkeuring precies in?

Een onafhankelijke bouwkundig expert controleert bij een aankoopkeuring de bouwtechnische staat van de woning. Dat gebeurt grondig en uitgebreid: zowel zichtbare als verborgen gebreken in huis brengt de expert in kaart. Denk daarbij aan houtrot, aanwezigheid van asbest, de staat van het schilderwerk, betonrot en dus ook de fundering.

De voordelen van een aankoopkeuring zijn overduidelijk: je voorkomt hoge kosten door verborgen gebreken die je anders pas zou opmerken als je er al woont. Daarnaast sta je sterker in de onderhandelingen over de vraagprijs: zijn er gebreken aangetroffen, dan kan hierdoor de vraagprijs dalen. Mochten de gebreken ernstig zijn, dan kun je met de aankoopkeuring een eventueel al getekend koopcontract laten ontbinden.

Aankoopkeuring aanvragen? Neem contact op!

Wil jij een woning kopen zonder funderingsproblemen en andere verborgen gebreken? Vraag dan een aankoopkeuring bij de Keuringsdienst voor Wonen aan. Wij zorgen dan voor een door de NHG erkend rapport, dat je onder andere kunt gebruiken tijdens de onderhandelingen over de woning. Maak je een afspraak bij ons, dan zorgen wij ervoor dat je binnen 3 werkdagen terecht kunt. Is er sprake van spoed, dan kan het zelfs binnen 24 uur. Op aanvraag breiden we de keuring uit met specialistisch onderzoek, zoals een bouwkundige keuring van de fundering. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.