Ga naar inhoud
Home Blog ‘Woningbouw profiteert in 2015 van aantrekkende woningmarkt’

‘Woningbouw profiteert in 2015 van aantrekkende woningmarkt’

Nu de woningmarkt herstelt, zal de woningbouw daarvan profiteren. De eerste tekenen van herstel in die voor de bouw zo belangrijke sector zien we eind dit jaar of begin volgend jaar, verwacht ABN Amro.

De woningbouw is goed voor ongeveer 40% van de bouw. Die sector heeft een flinke tik gekregen in de crisis, toen de nieuwbouw van woningen flink wegzakte.
De woningmarkt herstelt

Hoe het met de woningbouw gaat is sterk afhankelijk van de woningmarkt en die lijkt weer wat aan te trekken. Sinds medio 2013 neemt het aantal verkochte huizen weer toe. Vanaf april 2014 stijgt ook de huizenprijs en in de eerste tien maanden van 2014 werd 51% meer nieuwbouwwoningen verkocht dan in dezelfde maanden in 2013.

Als de huizenprijs stijgt, wordt het voor bouwers aantrekkelijker nieuwe woningen te bouwen. Volgens ABN Amro zit er een vertraging van maximaal acht maanden tussen het stijgen van de prijs van woningen en de groei van de woningbouwproductie. De opleving van de woningbouw zou dus uiterlijk begin volgend jaar te zien moeten zijn.
Selectief bouwen

Overigens verwcht ABN Amro niet dat overal de nieuwbouwhuizen als paddenstoelen uit de grond zullen schieten. De woningnood verschilt sterk per regio. Vooral in de Randstad is behoefte aan nieuwe huizen. In andere gebieden volstaat vaak transformatie, het ombouwen van kantoorgebouwen in woningen.

Ook demografische trends hebben invloed op de nieuwbouw. Zo is er meer vraag naar kleine woningen, omdat het aantal huishoudens met meer dan twee personen afneemt. Daarnaast vergrijst Nederland, waardoor er meer vraag komt naar wonignen die zijn aangepast aan de wensen van ouderen.

BRON: Telegraaf