Ga naar inhoud
Home Disclaimer

Disclaimer voor www.keuringsdienstvoorwonen.nl

Bouwkundige Diagnose B.V. (Kamer van Koophandel: KvK 73 17 99 81), hierna te noemen Keuringsdienst voor Wonen, verleent u hierbij toegang tot www.keuringsdienstvoorwonen.nl en nodigt u uit het aangeboden te kopen.
Keuringsdienst voor Wonen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Keuringsdienst voor Wonen spant zich in om de inhoud van www.keuringsdienstvoorwonen.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

 

De op www.keuringsdienstvoorwonen.nl aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Keuringsdienst voor Wonen.

 

Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten op www.keuringsdienstvoorwonen.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Keuringsdienst voor Wonen.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.keuringsdienstvoorwonen.nl.

 

Keuringsdienst voor Wonen oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen.

 

Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

 

Voor op www.keuringsdienstvoorwonen.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Keuringsdienst voor Wonen nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Keuringsdienst voor Wonen en haar bezoekers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Keuringsdienst voor Wonen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Privacy

Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan Keuringsdienst voor Wonen zijn verstrekt. Ook zal Keuringsdienst voor Wonen uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken.

 

Nadere informatie

Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.