Ga naar inhoud
Home Blog Bouwkundige keuring: wat zijn de kosten en zijn deze aftrekbaar?
Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuring: wat zijn de kosten en zijn deze aftrekbaar?

U laat een bouwkundige keuring uitvoeren wanneer u zelf de staat van het huis wilt weten of wanneer u een hypotheek wilt afsluiten. In dat laatste geval bent u bijvoorbeeld van plan om een andere woning te kopen of een bestaande woning te verbouwen vanwege onderhoud of verbetering. De hypotheekverstrekker kan vragen om een bouwkundig rapport. U bent dan verplicht een bouwkundige keuring uit te laten voeren. De kosten hiervan zijn in dat geval aftrekbaar bij de belasting. Wanneer u zelf kiest voor een bouwkundig onderzoek, zult u zelf voor de kosten garant moeten staan en zijn deze niet fiscaal aftrekbaar.

Wat is een bouwkundige keuring?

Wanneer u een huis koopt of gaat verbouwen, willen u en de hypotheekverstrekker weten wat de staat is van het huis. Een bouwkundige keuring kan hiervoor vereist worden. Een onafhankelijk bouwtechnisch expert onderzoekt de woning en maakt van zijn bevinden een rapport op. Dit noemt men een bouwkundig rapport of bouwkundig advies. Wanneer u een huis gaat kopen, heet het een aankoopkeuring. Het komt alle drie op hetzelfde neer: uw huis wordt gronding gekeurd.

Waarop wordt het huis gekeurd?

Wanneer u een huis verkoopt, bent u verplicht de gebreken te noemen waarvan u op de hoogte bent. Dit heet de mededelingsplicht. De koper daarentegen heeft een onderzoeksplicht. De koper wilt tenslotte zeker weten dat de staat van het huis daadwerkelijk is zoals hij verwacht.

De bouwkundig keurder let op zaken die met het blote oog te inspecteren zijn. Hij zal dus geen gaten boren, platen van de muren trekken of vloeren openbreken. Het huis zal niet worden beschadigd. De keurder heeft genoeg ervaring en kennis om een goed beeld te vormen van de staat van het huis. Hij zal kijken naar:

  • de aanwezigheid van asbest
  • de constructie van het huis
  • de technische situatie van kozijnen, vloeren, etc
  • de aanwezigheid van ongenode gasten als boktor of houtworm

In het rapport zal ook staan wat de kosten ongeveer zijn wanneer verbeterpunten worden aangepakt en een schatting van de kosten die de komende jaren zullen ontstaan.

Aftrekbaar of niet?

De hypotheekverstrekker, en u ook, wil graag weten of het geld dat geïnvesteerd gaat worden, goed besteed wordt. Hij wil er zeker van zijn dat het huis waarvoor hij u een hypotheek verstrekt, geen bouwtechnische gebreken heeft. Wanneer u voldoet aan de eisen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan zijn de kosten voor het onderzoek aftrekbaar. De eisen zijn:

  • De woning die u wilt aankopen is van 1940 of ouder.
  • De woning is getaxeerd en uit het rapport blijkt dat er advies is gegeven tot een bouwkundige keuring.
  • De verbouwingskosten geschat worden op meer dan 10% van de verkoopwaarde.

Voldoet uw situatie aan bovenstaande eisen? Dan kunt u de kosten van het bouwkundig rapport opgeven aan de belastingdienst. De kosten van een bouwkundig onderzoek hangen af van of u een woning wilt kopen, verkopen of verbouwen. De kosten worden berekend op basis van de oppervlakte van het huis. Hoe groter het huis, hoe hoger de kosten.

Bouwkundige keuring door Keuringsdienst voor Wonen

Bent u van plan om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren? Keuringsdienst voor Wonen kan dit voor u doen. Wij voeren een uitgebreide keuring uit op de woning en laten u de resultaten weten middels een bouwkundig rapport. Tijdens de keuring voeren wij een vloer- en gevelinspectie uit en doen wij een gebreken- en vochtonderzoek. Middels thermografie onderzoeken wij of de woning goed geïsoleerd is.

Wilt u meer informatie of wilt u een bouwkundig onderzoek door ons laten uitvoeren? Neem gerust contact met ons op en wij helpen u verder.