Nulmeting

Gaan er bouwactiviteiten plaats vinden rond om uw woning en u wilt van te voren alles vastleggen? Dan kunnen wij een bouwkundig onderzoek voor u uitvoeren. Als eerste adviseren wij u een nul meting te doen. Tijdens deze nul meting wordt de situatie en stand van zaken vastgelegd.

Wat is een nulmeting

Een nulmeting laat u uitvoeren als er om het gebouw bouwactiviteiten worden uitgevoerd. Tijdens een nulmeting wordt de woning in kaart gebracht en leggen wij de situatie vast, zodat toekomstige gebreken en/of scheuren makkelijker aan te tonen zijn. Het is te adviseren om de nulmeting voorafgaand aan de werkzaamheden te laten uitvoeren. Als er schade ontstaat tijdens de werkzaamheden kunt u door de opgemaakte rapportage aantonen bij wie de verantwoordelijkheid ligt. U kunt immers aantonen dat voor de werkzaamheden bepaalde schade niet aanwezig was.
De nulmeting wordt uitgevoerd om de kans op schade door bouwactiviteiten om het gebouw in kaart te brengen.

Wat wordt er geïnspecteerd tijdens een nulmeting

Tijdens de inspectie neemt de inspecteur de huidige situatie op zowel interieur als exterieur en zal zo nodig worden aangepast op uw specifieke situatie. Na de inspectie zal de inspecteur op kantoor een bouwkundig rapport opstellen met de aanwezige gebreken en foto’s.

Voor wie is een nulmeting van belang?

Een nulmeting is van belang voor iedere eigenaar van een woning die te maken krijgt met bouwactiviteiten rondom uw woning. Maar ook uitvoerende partijen kunnen wij een nulmeting verzorgen.

Prijs nulmeting

Onderdeel Toelichting Tarief Bestellen
Nulmeting <150m2 (daarboven offerte aanvraag) €300,- Bestel direct