Ga naar inhoud
Home Blog Verhogen vloerisolatie geeft nauwelijks meerkosten

Verhogen vloerisolatie geeft nauwelijks meerkosten

Het verhogen van de isolatiewaarde voor de (begane grond)vloer wordt vaak gezien als een weinig tot niet kosteneffectieve maatregel. Zo zou de verhoging van de Rc-waarde voor de vloer een geringe reductie van de EPC opleveren. Ook de reductie van energieverliezen wordt lager ingeschat dan bij het verhogen van de Rc-waarden voor gevels en daken. Uit analyse van Bouwformatie blijkt dat het verhogen van de vloerisolatie wel degelijk kosteneffectief kan zijn.

Een warme vloer biedt comfort, waardoor mensen minder snel geneigd zijn om de thermostaat een paar graden hoger te zetten. Dit maakt een lagere gemiddelde (woon)kamertemperatuur mogelijk, waardoor er energiebesparing plaatsvindt. Althans, dit zou blijken uit praktijkonderzoeken. Toch wordt het verhogen van de vloerisolatie maar mondjesmaat gewaardeerd bij het berekenen van de EPC. Op basis van deze theoretische benadering is dan ook besloten om de isolatie-eis per 1 januari 2015 voor de (begane grond)vloer niet te verhogen.

Analyse
Uit analyse van Bouwformatie op basis van de theoretische uitgangspunten van de NEN 1068 en NEN 7120 blijkt een verhoging van de vloerisolatie van Rc 3,5 m2•K/W naar Rc 5,0 m2•K/W, zoals bekend, een geringe reductie van de EPC en het energiegebruik op te leveren. Maar ondanks deze geringe besparingsverwachting kan een Rc-waarde van 5,0 m2•K/W voor tussen- en hoekwoningen, in tegenstelling tot wat doorgaans beweerd wordt, wel degelijk kosteneffectief zijn. Dit komt door de beperkte verhoging van de bouwkosten bij een toenemende Rc-waarde van de begane grondvloer.

Er is voor de kostenberekening uitgegaan van een ribcassettevloer, waarbij zowel een Rc-waarde van 3,5 m2•K/W als 5,0 m2•K/W bereikt kunnen worden met een elementhoogte van 350 mm. Het verschil tussen de vloeren zit in de isolatieschaal en de samenstelling van het isolatiemateriaal waardoor hogere Rc-waarden bereikt worden zonder een toenemende dikte van het vloerelement zelf. Bij toepassing van een geisoleerde kanaalplaatvloer blijkt verhoging van de Rc-waarde naar 5,0 m2•K/W net niet kosteneffectief, maar dit geldt slechts in zeer beperkte mate. Dit is het gevolg van een toenemende opleghoogte bij verhoging van de Rc-waarde van geisoleerde kanaalplaatvloeren, waardoor er extra kosten gemaakt moeten worden voor de aansluitende bouwdelen, zoals spouwisolatie en gevelmetselwerk. Bij de analyse is gebruikgemaakt van de bouwkostenbibliotheek van Bouwformatie.

De volledige analyse en de kosteneffectiviteit van andere bouwkundige en installatietechnische maatregelen is terug te vinden in de white paper ‘Realisatie van tussenwoningen met EPC 0,4’, die vanaf vandaag gratis is te bestellen in de webwinkel van Bouwformatie.

Volgende week verschijnt het tweede deel van de serie, waarbij de hoekwoning centraal staat. Begin 2015 volgen de white papers voor twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en appartementen.

BRON: Bouwinformatie.nl