Ga naar inhoud
Home Blog Wat is VvE en wat moet ik weten bij aankoop van een appartement?

Wat is VvE en wat moet ik weten bij aankoop van een appartement?

Wanneer u een appartement koopt, dan wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Als toekomstig eigenaar bent u, samen met de mede-eigenaren, verplicht het pand te onderhouden. De VvE regelt het onderhoud van het appartementsgebouw en behartigt de belangen van de eigenaren.

Taken van een VvE

Een goed georganiseerde VvE bestaat uit een ledenvergadering en een bestuurder. De ledenvergadering benoemt het bestuur. Zij neemt besluiten over aanname en ontslag van het bestuur op basis van een stemming. De besluiten die genomen worden tijdens een vergadering moeten worden uitgevoerd. Het bestuur zal erop toezien dat dit gebeurt. Het bestuur beheert ook een eventueel aanwezige kas- of onderhoudscommissie.

Hoeveel betaalt u aan de VvE?

Wanneer u een appartement koopt, wil dat zeggen dat u mede-eigenaar wordt van het gebouw. Hierbij hoort een splitsingsakte waarin staat welk deel uw eigendom wordt. U vraagt de splitsingsakte aan bij het Kadaster. In deze akte staat ook hoeveel u moet bijdragen voor de VvE en wat uw rechten en plichten zijn.

Checklist onderzoek VvE

U bent als eigenaar van een appartement verplicht zich aan te sluiten bij een VvE. Wij kunnen ons dan ook goed voorstellen dat u wilt weten of de VvE gezond is en naar behoren functioneert. Daarom is het aan te raden om dit vóór de koop van het appartement goed uit te zoeken. Hoe functioneert de VvE, wat kan zij voor u betekenen en wat zal uw maandelijkse bijdrage zijn? U kunt dit uitzoeken door de volgende checklist te gebruiken:

  • Vraag bij de makelaar na wat de naam is van de VvE van het appartement dat u wilt kopen.
  • Neem contact op met de beheerder en vraag om een kopie van de splitsingsakte. Daarmee komt u te weten wat de kosten zijn per appartement.
  • Vraag hem ook om notulen van afgelopen vergaderingen en een kopie van de huidige begroting, zodat u inzage hebt in de activiteiten en uitgaven.
  • Is het pand verzekerd en tegen welk bedrag? Vraag ook dit na bij de beheerder.
  • Zoek uit of de VvE actief is of dat het een slapende VvE betreft. In dat geval is er geen ledenvergadering meer en wordt het gebouw niet actief onderhouden. De kosten die dan ontstaan (denk aan riolering, het dak, gevelreiniging) zijn niet gering in geval van achterstallig onderhoud.
  • Neem contact op met de Kamer van Koophandel.

Tenslotte is het ook heel belangrijk om na te gaan of de vorige eigenaar van het appartement aan zijn of haar verplichtingen ten opzichte van de VvE heeft voldaan. Is dit niet het geval en is hij niet traceerbaar, dan zullen alle achterstallige kosten voor uw rekening komen. Volgens de wet bent u dan aansprakelijk. Bovendien is het handig om van tevoren op de hoogte te zijn van eventuele lopende zaken als vervanging van het dak en liftkosten. Deze kosten kunnen hoog uitpakken en u wilt daar wellicht van op de hoogte zijn.

Wat te doen bij een ongezonde VvE?

Wanneer blijkt dat de VvE niet gezond is en er te veel achterstallig onderhoud ontstaat, kan de gemeente zich ermee gaan bemoeien. Zij zal een vergadering inlassen, de leden toespreken en bemiddelen bij een oplossing. De gemeente kan de VvE-leden zelfs verplichten een onderhoudsplan op te stellen en naar behoren uit te voeren. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Het is dus zaak om de VvE georganiseerd en gezond te houden.

Hypotheeklasten en andere bijkomende kosten

Voordat u een appartement koopt, is het handig om te weten voor welke kosten u komt te staan. Naast de maandelijkse hypotheeklasten, krijgt u ook te maken met kosten als VvE, Onroerend Zaak Belasting (OZB), Waardering Onroerende Zaken (WOZ), water en elektra.

Is alle rompslomp wat betreft beheer en administratie niks voor u als huiseigenaar? Denk er dan eens aan om een VvE-beheerder in te schakelen. Uiteraard zijn ook hier kosten aan verbonden.

Keuringsdienst voor Wonen en VvE

Bent u van plan een appartement te kopen en bent u benieuwd naar de technische staat van de VvE? Wilt u alles goed uitgezocht hebben van tevoren en zeker weten dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan? Keuringsdienst voor Wonen voert voor u een bouwkundige controle uit. Wij inspecteren het gebouw visueel op een aantal belangrijke bouwkundige aspecten. In een rapport leggen we onze bevindingen vast en geven u een kostenindicatie in geval van achterstallig onderhoud. Binnen twee werkdagen hebt u het rapport in uw mailbox.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.