Ga naar inhoud
Home Blog Verruiming vergunningvrij bouwen per 1 november 2014

Verruiming vergunningvrij bouwen per 1 november 2014

Bewoners en bedrijven kunnen per 1 november eenvoudiger aan- of uitbouwen, bijgebouwen plaatsen of andere kleine bouwwerken aan de achterkant van een woning of ander hoofdgebouw neerzetten. Het vergunningvrij vergroten van het hoofdgebouw wordt bijvoorbeeld uitgebreid van 2,5 naar 4 meter en het wordt mogelijk om in het achtererf bij een woning een woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen.

“Door de regels eenvoudiger te maken of ze te versoepelen krijgen bewoners en bedrijven meer ruimte voor innovatie en eigen initiatief. Daarmee wordt weer wat weggehakt in het ingewikkelde woud van regels, procedures en verschillende loketten”, zegt minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu die samen met minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst deze verdere vereenvoudiging mogelijk maakt. Dit besluit is van grote betekenis voor de dagelijkse praktijk.

Bovenstaande lijkt een enorme verruiming, echter de huidige wet biedt bij benadering dezelfde mogelijkheden. Goed vooronderzoek geeft hierbij de gewenste duidelijkheid. Laat uw plannen vooraf toetsen door Keuringsdienst voor Wonen.

(Bron: Rijksoverheid)